udbytte

SBS' udbyttepolitik er suspenderet som følge af, at der er indgået en finansieringsaftale med koncernens pengeinstitutter m.fl . Det er i den forbindelse aftalt, at der ikke udloddes udbytte, så længe denne finansieringsaftale løber, hvilket er frem til 30. april 2016. Herefter vil bestyrelsen revurdere udbyttepolitikken.